ÖNEMLİ DUYURU-Yaz Okulu Hk.Tüm Duyurular
21
HAZ

Öğrencilerimizin Dikkatine;

Üniversitemiz Senatosunun 25.08.2016 tarih ve 2016/03-05 sayılı toplantısında, Üniversitemizde Yaz Okulu açılmamasına karar verilmiştir.

 

01.06.2017 tarih ve 2017/7-04 sayılı Senato kararı ile Bölümümüz öğrencilerinin aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde yaz okulunda ekli listede yer alan yükseköğretim  kurumlarından ders alabilmeleri uygun görülmüş olup, ilgili  liste aşağıya çıkarılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mimarlık Bölüm Başkanlığı

 

 

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Ders Alabilecekleri Yükseköğretim Kurumları

İstanbul Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

NOT:

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer almaktadır.

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Yaz-Okulu/81