Önceki Öğrenmenin Tanınmasına ilişkin YönergeTüm Duyurular
15
AĞU

Öğrencilerimizin Dikkatine!!!!!

 

 

 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin b fıkrasına göre hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Önceki Öğrenmenin Tanınmasına ilişkin Yönerge” kapsamında, daha önce kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinlikler, iş yeri deneyimleri ve akredite olmuş kuruluşlardan alınan sertifikaların tanınması için başvuruda bulunabilirler.2018-2019 Eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvurulara ilişkin başvuru ve değerlendirme takvimi  aşağıya çıkartılmıştır.

NOT: Öğrenciler için hazırlanan duyuru Daire Başkanlığımız web sayfasına  konulmuştur.

 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

27 Ağustos-21 Eylül 2018

Başvuru (başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.)

24 Eylül - 05 Ekim 2018  

Başvurunun ilgili Bölüm başkanlığında kurulu olan “Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu” tarafından incelenmesi,   Bölüm Kurulu görüşünün alınması ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanarak  öğrencinin muafiyetinin USIS otomasyon sistemine işlenmesi