2017-2018 Eğitim Öğretim Güz yy Kayıt Sürecinde Dikkat Edilecek HususlarTüm Duyurular
07
EYL

 

YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

(2017-2018 GÜZ YARIYILI)

2017-2018 Eğitim Öğretim Güz Yarı yılında Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eğitim Planında yer alan derslere kayıt yaptıracak öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken önemli hususlar ve takvim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Önceki yarıyıllarda ders dilekçeleri ile kısmen de olsa ders alma işlemleri gerçekleştirilmekteydi. Aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde, ders alma dilekçesi ile derse kayıt söz konusu olamayacaktır.

 

Ders kontenjan arttırımları, 11.09.2017 - 14.09.2017 tarihleri arasında mimblm@yildiz.edu.tr adresine saat 10:00'a kadar gönderilen talepler incelendikten sonra hergün saat 13:00-14:00 arasında gerçekleşecektir. Belirtilen saatler dışında kontenjan arttırımı gerçekleşmeyecektir. 10:00'dan sonra gönderilen talepler ertesi gün değerlendirmeye alınır. Arttırım talebi dersin tüm gruplarının kontenjanının dolu olması durumunda geçerli olacaktır. Kontenjan arttırım talebi, dersin kodu, adı, grubu bilgilerini içerecek şekilde yapılmalıdır. 0 İngilizce Eğitim Planında yer alan derslerin kontenjanları müsait ise tüm programlardaki öğrencilerin seçimine açılması kayıt süresinin son 2 günü mümkün olacaktır.

 

2017-2018 Güz yarıyılında ders kayıtları sürecinde "harcımı ödeyemedim, bulunduğum yerde internet yoktu, yurtdışındaydım vb. nedenlerle ders seçemedim" mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.     Tüm öğrencilerimizin ders kayıtlarını zamanında yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlarındaki hatalardan (farklı kodlu derse kayıt olma, başka bölüme açılan ders grubuna kayıt olma vb.) öğrenci sorumludur. İlk 2 hafta içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde sadece "hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti" kabul edilenlerin dilekçesi alınarak ders kaydı  "Fakülte Yönetim Kurulu Kararı" ile yapılacaktır. İlk 2 haftadan sonra mazeretleri geçerli olsa bile öğrencilerimizin dilekçeleri "başvuru süresi geçtiği için" reddedilecektir. 

Kayıt yenileme işlemi iki aşamalıdır.  İlk aşamada o yarıyılın katkı payı ödenir (katkı payı ödemesi gerekenler için) ikinci aşamada derse yazılma işlemi yapılır,  Ders kayıt takvimi, ders kayıtlarının yapılması ve uyulması gereken kurallarla ilgili önemli bilgiler kısaca aşağıda verilmektedir.

 

 

YTÜ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN

DERS KAYIT İŞLEMLERİ KILAVUZU

(2017-2018 GÜZ YARIYILI)

 

Ders kayıtlarının yapılmasına ilişkin Ders Kayıt Takvimi, ders kayıtlarında uyulması gereken kurallar aşağıda verilmektedir.

 

1. DERS KAYITLARI TAKVİMİ

Katkı Payı -  Öğrenim Ücreti Ödeme              : 07-14 Eylül 2017

 

Uzaktan Eğitim (UZEM) Ücret Ödeme                 : 18 Eylül – 01 Ekim 2017

 

Ders Kaydı                                                                                       : 08-14 Eylül 2017

 

Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı                                   : 18 Eylül 2017

 

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi         : 15 Eylül 2017 (Saat: 12’ye kadar tespit edilmesi, Saat:16’ya kadar ilanı)

 

Kapatılan Dersin Yerine Yeni Ders Seçimi           : 16-19 Eylül 2017

 

Ders kaydınızı üniversitemizin web sayfasında (www.yildiz.edu.tr) bulunan Uygulamalar başlığı altındaki USIS simgesi (http://usis.yildiz.edu.tr/main.jsp) tıklandıktan sonra gelen arayüz üzerinden sahibi olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.

 

Şifre kaybı veya unutulması durumunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı web sayfasının (www.bim.yildiz.edu.tr) sol panelindeki Formlar dan “Öğrenci şifre talep formu” doldurunuz ve öğrenci kimlik fotokopisini de ekleyerek Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, B-Blok, B 1006 no.lu odasına veya Yıldız Kampüsü, B-blok, 4. Katta bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya bilgiislem@yildiz.edu.tr e–posta adresi üzerinden online ulaştırabilirsiniz.

 

 

ü  Ders kayıtları, 08-14 Eylül 2017  tarihleri arasında USIS sistemi üzerinden randevulu olarak yapılacaktır. Bu tarihler arasında almak istediğiniz derslere mutlaka  kaydolmalısınız. Ders kayıtları, aşağıda belirtilen tüm randevu günlerinde saat 08:00 itibariyle başlayacaktır.

 

Randevu Günü ve Saati             Sınıf/Yarıyıl                                                            

 

08 Eylül 2017                                                 4.sınıf (7. yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıtlı öğrenciler)

09 Eylül 2017                               3. ve 4. sınıf (5. yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıtlı   öğrenciler)                      10-19 Eylül 2017                                  Tüm öğrenciler  

10-19 Eylül 2017  tarihleri arasında;

 

-Bölüme açılmayan ders gruplarından da kontenjan dahilinde ders seçimi yapılabilir.

-Dersi açan bölümün izin vermesi durumunda I. Öğretim öğrencileri II. Öğretimden veya II. Öğretim öğrencileri de I. Öğretimden ders alabilirler.)

 2. KATKI PAYI -ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ (07-14 Eylül 2017)

 

-          Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Hakkında bilgilere http://www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde GÜNCEL DUYURULAR başlığı altından ulaşılabilir.

 

-          Ödemeniz Gereken Katkı Payı - Öğrenim ücretinizi herhangi bir T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaranız ile ödeyebilirsiniz.

 

-          Yurt Dışı öğrenci statüsünde gelen USİS otomasyon sisteminde Y.U. numaraları yer alan öğrenciler Y.U. numaraları ile Y.U. numaraları bulunmayan öğrenciler ise 987 ile başlayan YÖKSİS numaraları ile ödeme yapabilirler. YÖKSİS Numaraları Davutpaşa Kampüsü Kışla Binasında yer alan Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğüne, ydok@yildiz.edu.tr e-posta adresi ile veya 0212 383 5548 no’lu telefon ile veya şahsi olarak ulaşılarak öğrenilebilir.

 

-          Katkı payı ödemesi gerekenlerin sistemde ders kaydı yapılabilmeleri için Katkı Payı-Öğrenim Ücretini en geç 14 Eylül 2017 tarihinde ilgili bankaya yatırmaları gereklidir. Aksi durumda sistem ders kaydına izin vermemektedir.

 

-          2547 Sayılı Kanun’un 46. maddesinin (g) bendinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından  yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin Sağlık Hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde Askerlik Şubesine durumun bildirilmesine ve bu dönemler için Öğrenci Belgesi verilmemesi hususlarına yer verilmiştir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve 029023 sayılı yazısı)

 

Bulundukları Sınıfta ilk a Giren Öğrencilerin KATKI PAYI Ödemesine İlişkin Açıklamalar;

1)      Hazırlık sınıfı hariç, her bir yarıyıl için, bulundukları programın öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olan ve yarıyıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren II. öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

 

2)      uygulamasında, program süresini doldurmamış öğrenciler (en geç 7. yarıyıl sonu itibariyle) dikkate alınır.

 

3)      hesabında yalnızca güz ve bahar yarıyıllarında alınan dersler hesaba katılır. Öğrenimleri süresince, bir dersi Yaz Okulunda alan ve başarılı olan öğrenciler sıralamasında değerlendirmeye alınmaz.

 

4)      sıralaması,  sorumlu olunan öğretim planına göre öğrencinin bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerden sağlamış olduğu ANO üzerinden yapılır, üst yarıyıllardan alınan dersler ANO hesabına katılmaz.

 

5)      Öğretim planınızda olup ilgili yarıyılda açıldığı halde almadığınız bir ders nedeniyle,  Kurumiçi yatay geçiş, çift anadal başvurusu ya da ikinci öğretim ücreti yerine birinci öğretim katkı payı ödemeye hak kazananların tespiti için yapılan   sıralamasında mağdur olmamanız için, bölümünüz öğretim planını da bölümünüzden (ya da internet üzerinde web sayfası olan bölümler için, web sayfasından) almalısınız.

 

6)      sıralaması hakkındaki esaslara ve sıralama listelerine, www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde  sol   sütunda  bulunan “% 10 Sıralama” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

 

 

3. DERS KAYITLARINDA UYULMASI GEREKENLER

 

ü  Kayıtlı olduğunuz bölümünüze ilişkin haftalık ders programlarını bölümünüzün web sayfalarından temin ediniz. Almak istediğiniz derslere göre bir program yapınız. Bu programda dersin kodu ve grup numarasını belirleyiniz.

 

ü  Servis derslerinin (Matematik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Fizik, (Genel) Kimya, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Enformatik dersleri ve Sosyal Seçimlik dersler) haftalık ders programları dersi veren Bölüm Başkanlığının web sayfasından ya da kayıtlı olduğunuz Bölüm web sayfalarından görülebilir.

 

ü  Ders kaydı yapacak birinci sınıf öğrencilerimizin öncelikli olarak bölümlerinin ders planındaki ilgili yarıyıldaki derslerin tamamına yazılmaları önerilmektedir. Diğer öğrencilerimizin ise öncelikli olarak varsa bulundukları yarıyıldan daha alt yarıyıllardaki derslere, sonra bulundukları yarıyıllardaki derslere ve daha sonra isterlerse kredi sınırı aşılmamak üzere üst yarıyıllardaki derslere yazılmaları önerilmektedir.,

 

ü  Ders çakışması durumunda çakışan dersler beraber alınmaz. Bu durumda çakışan dersi (ders eşdeğerlilik esasları çerçevesinde) başka bir bölümden veya başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan Özel Öğrenci statüsünde almak için kayıtlı olduğunuz Bölüme dilekçe verebilirsiniz.

 

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları” uyarınca;

 

ü  1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. Sınıf öğrencileri ise 4. Sınıftan ders alamazlar.

 

ü  I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri sadece II. öğretime açılan dersleri alacaktır. Bölüm kurulu kararı ile I. Öğretim öğrencileri, II. Öğretim derslerine; II. Öğretim öğrencileri de –dersin açılması için gerekli öğrenci sayısını korumak şartıyla– I. Öğretim derslerine yazılabilirler.

 

ü  Tüm ders kontenjanları, dersi açan ilgili bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve dersin kontenjanını sadece o dersi açan bölüm/program arttırabilir. Ders kaydı yapan öğrenciler, bir sorunla karşılaştıklarında bu dersi açan Bölümün web sayfasında duyurulan Ders Kayıt Görevlileri ile (e-posta yolu ile) iletişimde bulunabilirler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının açılan dersler ve kapasite sorunları ile ilgisi bulunmamaktadır.

 

ü  Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

 

ü  AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) Lisans öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız kaldıkları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.

 

ü  Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler. Üniversitemize yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri en fazla 25 kredilik ders alabilirler.

 

ü  Ders tekrarı, not yükseltmek veya başarısızlık nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.

·         Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.

·         Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.

·         Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.

ü  Uzaktan Eğitim ile Alınabilecek Dersler: Uzaktan eğitim yolu ile alabileceğiniz derslere ilişkin tüm bilgilere UZEM web sayfasından www.uzem.yildiz.edu.tr ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitim ile alınan tüm dersler, ücretlidir. Hangi ders için ne kadar ücret ödemeniz gerektiği bilgisini, yine UZEM web sayfasından öğrenebilirsiniz.

 

ü  Not Ortalamaları (AGNO, YANO, ANO) Hesabı:

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO), G notu hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

 

AGNO, öğrencinin öğretim planındaki almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak her yarıyıl sonunda hesaplanır.


YANO, öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre yarıyıl bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.


ANO, öğrencinin öğretim planındaki sorumlu olduğu derslere göre hesaplanan not ortalamasıdır. İlk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında ANO kullanılır. ANO hesabına yaz okulunda alınan dersler etki etmez.

 

ü  Öğrenciler, kayıt oldukları tüm dersleri, kendilerine açık olan “Öğrenci Ders Bilgisi Görüntüleme”  modülünden görebilirler. 

 

ü  Bu kılavuzda açıklanmayan bir sorunla karşılaştığınızda sorunun çözümü için öncelikle http://www.ogi.yildiz.edu.tr web adresinde yer alan Yönetmelik, Yönerge ve Esasları varsa bölümlerce yayınlanan kılavuzları inceleyiniz; cevap bulamazsanız kayıtlı olduğunuz bölümünüze başvurunuz.

 

5. KAPATILAN DERSİN YERİNE YENİ DERS SEÇİMİ  (16-19 Eylül 2017)

 

ü  Derse yazılımlar 14 Eylül 2017 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan dersler 15 Eylül 2017 tarihinde saat: 16.00’ya kadar Bölüm Başkanlıklarınca tespit edilerek Bölüm web sayfalarında ilan edilecektir. 

 

ü  Ders kayıtları sona erdikten sonra yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan ders/dersler yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçmek isteyen öğrenciler, 16-19 Eylül 2017 tarihlerinde USIS Otomasyon Sistemi üzerinden ders seçimi yapabileceklerdir. Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.

 

 

 

 

6. MAZERET DURUMUNDA KAYIT YENİLEME

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20/c maddesinde “c) Mazeret durumunda kayıt yenileme; kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir.” ifadesi bulunmaktadır.

DİKKAT !!!  29 Eylül 2017  tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun ders kaydı yapılamayacaktır.

7. ÇİFT ANADAL ÖĞRENCİLERİ VE DERS SEÇİMLERİ

·      Çift anadal öğrencileri, bu kılavuzda yazılı tüm ders kayıt ve seçim esaslarına tabidir.

·      Çift anadal öğrencilerinin, birinci lisans programındaki öğrenci numaraları aynı zamanda çift anadal programındaki öğrenci numaralarıdır. 

·      Çift anadal öğrencileri,  birinci lisans programındaki şifre ve kullanıcı kodunu kullanarak,  birinci lisans ve çift anadal programlarında alacakları derslere aynı kayıt takviminde internet üzerinden kayıt olacaklardır.

·      Çift anadal öğrencileri, maksimum kredi sınırı aşılmamak kaydıyla her iki daldan ders alabilirler.

·      Çift anadal öğrencileri, aldıkları derslerin çakışması durumunda bölümlere dilekçelere vererek ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla I. ve II. öğretimden de ders alabilirler.

 

8.     BAŞKA ÜNİVERSİTELERİN ÖNLİSANS, LİSANS POGRAMLARINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALABİLME

YTÜ Özel Öğrenci Yönergesinde belirtilen kurallar dahilinde diğer Yükseköğretim Kurumlarından da  “özel öğrenci” olarak ders alınabilir. Ayrıntılı bilgiye konuya ilişkin hazırlanan kılavuzda yer verilmiştir.     

 

      9. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN DERS ALABİLME

 

Lisansüstü programlardan ders alınabilmesine ilişkin şartları sağlayan öğrenciler Üniversitemizin Lisansüstü programlarından da ders alabilirler. Ayrıntılı bilgiye konuya ilişkin hazırlanan kılavuzda yer verilmiştir.    

 

10. KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ (Bölüm Değiştirme), MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ ve ÇİFT ANADAL

 

  • Kurum içi Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş ve Çift Anadal ile ilgili tüm başvuru koşullarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından  (http://www.ogi.yildiz.edu.tr)  ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

11. BİTİRME  ÇALIŞMASI

 

  • Bir öğrencinin "Bitirme Çalışması" alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’ sunun en az 1.80 olması gerekir.
  •  Bu koşulu sağlayamayanların sistem ders seçimine izin verse bile bitirme çalışmasını almamaları gerekmektedir.
  • Koşulu sağlamadığı halde bitirme çalışması alan öğrenciler Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca tespit edilecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca silinecektir.

 

Bilgi Notu:

YTÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklik uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Bitirme Çalışması alınabilmesi için öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olunması ve AGNO’ nun en az 2.0 olması şartı aranacaktır.

 

12. ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Adres değişikliği olan öğrencilerin yeni adreslerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası A-1015 no’lu oda) bildirmeleri, sonradan doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önemlidir.