LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ÖNEMLE DUYURULURTüm Duyurular
07
OCAK

  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde-27/1 ve YTÜ Senato Uygulama Esasları Madde-27/2'de belirtilen “Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim/anasanat dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır. Aksi halde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için belirlenen süreler sonunda tez danışmanı atama önerisi ilgili enstitüye yapılır ve ilgili EYK kararı ile danışman atanır” hükmü gereğince ekteki listede bilgileri yer alan Anabilim Dalımız  lisansüstü öğrencilerine danışman ataması yapılması zorunludur. İlgili öğrencilerin 10 Ocak 2019 gününe kadar Anabilim Dalımız Başkanlığına Danışman Atama Formunu iletmeleri gerekmektedir. 

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ