MIMARLIK ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAVLARI KAPSAMI ve UYGULAMA ESASLARITüm Duyurular
07
MART

 

MIMARLIK ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAVLARI KAPSAMI ve UYGULAMA ESASLARI

 

1. Aşama Yeterlik Yazılı Sınavı: 15 Mart 2017 Çarşamba Saat:10.00 D-416 (Çatı Katı, Kitaplık ve Çalışma Salonu)

2. Aşama Yeterlik Yazılı Sınavı: 22 Mart 2017 Çarşamba Saat:10:00 D-416 (Çatı Katı, Kitaplık ve Çalışma Salonu)

 

2016-2017 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Yazılı Sınavlarının (1. ve 2. aşama) kapsamı ve zorunlu alanlar/dersler aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esasları urayınca; Doktora Yeterlik Sınavı “Yazılı” ve “Sözlü” bölümlerinden oluşmaktadır. Yazılı sınav iki aşamada yapılır. 1. aşama yazılı sınavı lisans ve yüksek lisans düzeyindeki dersleri, 2. aşama yazılı sınavı ise yüksek lisans ve doktora düzeyindeki dersleri kapsar. Her bir aşamanın sınav süresi 90-120 dk. arasındadır. Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 70/100 puan almalıdır. Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içerisindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içerisindeki ağırlığı %50 dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır. Herhangi bir sınav aşamasında başarılı olamayan öğrenci bir üst aşamaya geçemeyecektir.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için aday öğrenciler; 1. Aşama Yeterlik Yazılı Sınavında: Lisans düzeyindeki derslerden sorumlu olacaklardır. Aday öğrencilerden toplamda 4 adet soruyu cevaplamaları istenilecektir.

1. Aşama Yeterlik Yazılı Sınavında:

Aday Öğrencilerin Sorumlu oldukları konular:

 

MIM1031 Mimari Anlatım Teknikleri

MIM1051 Bina Bilgisi 1

MIM1041 Temel Tasarım

 

MIM1062 Bina Bilgisi 2

MIM1042 Statik-Mukavemet

MIM1032 Yapı Malzemesi

MIM1052 Yapı Elemanları 1

 

MIM2061 Bilgisayar Ortamında Mimarlık

MIM2011 Mimari Tasarım 2

MIM2071 Mimarlık Tarihi 1

MIM2031 Mimarlıkta Yapı Statiği

MIM2051 Yapı Elemanları 2

 

MIM2042 Mimarlık Tarihi 2

MIM 2032 Taşıyıcı Sistem Tasarımı 1

 

MIM3051 Mimarlık Tarihi 3

MIM3031 Yapı Fiziği 1

MIM3041 Taşıyıcı Sistem Tasarımı 2

 

MIM3062 Mimarlık Tarihi 4

MIM3042 Yapı Fiziği 2

MIM3052 Yapı Üretimi

MIM3032 Yapı Çözümlemesi

 

MIM4051 Koruma Restorasyon

MIM4031 Yapım Yönetimi ve Ekonomisi

 

ve tüm Mimari Tasarım Dersleri konularından sorumludurlar.

 

2. Aşama Yeterlik Yazılı Sınavında:

 

Aday Öğrenci, Mimarlık Anabilim Dalının kayıtlı olduğu programında yürütülen derslerden sorulan toplamda 4 adet soruyu yanıtlayacaktır.