Mimarlık Bölümü Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik FormuTüm Duyurular
30
TEM

Mimarlık Bölümü Öğrencileri;

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Staj Uygulama Esasları'nda "4.2 Staj Çalışmalarının Belgelenmesi" maddesi uyarınca staj yeri yetkilisinde değişiklik olması durumunda Mimarlık Bölüm Başkanlığı tarafından "MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YERİ YETKİLİSİ DEĞİŞİKLİK FORMU" düzenlenmiştir.

Form; FR-1436 kodu ile Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında (http://www.kalite.yildiz.edu.tr) formlar altında yayınlanmıştır.

Staj başvuru dosyalarınızda; staj yeri yetkilisinde değişiklik olması durumunda doldurulmuş ve onaylanmış ilgili formun yer alması gerekmektedir.

Mimarlık Bölüm Başkanlığı