PANDEMİ SÜRECİNDE STAJ BAŞVURUSU ve STAJ İŞLERİNİN YÜRÜTÜLÜŞÜ HK.Tüm Duyurular
20
TEM

 

 

Sevgili Mimarlık Bölümü Öğrencilerimiz;

 

Pandemi sürecinde staj işlemleri uzaktan ve dijital belgelerle yürütülmektedir.

Stajınızın onaylanması ve SGK girişlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla staj başvurunuzu, stajınızın başlama tarihinden en az 10 gün önce yapmanız ve güncellenmiş ve/veya yeni formları kullanmanız gerekmektedir.

 

Stajla ilgili tüm güncel formlara http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/Staj/162 adresinden erişebilirsiniz. 

 

STAJ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ İÇİN:1. Staj başvurusu için gerekli tüm belgelerin (http://www.mim.yildiz.edu.tr/mim/4/Staj/162) öğrenci tarafından eksiksiz doldurularak taranması ve/veya dijital olarak doldurulması, 10MB aşmayacak ve tek dosya PDF biçiminde ilgili staj komisyonu ile iletişime geçerek e-posta ile gönderilmesi;

Büro-Araştırma stajı için ytuofisstaji@yandex.com

Şantiye stajı için ytumimarliksantiyestaji@yandex.com


 
2. Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu'nun bu belgeleri inceleyerek onaylanan belgeleri, bilgi amacıyla başvuru yapan öğrenciye ve işleme alınması için Bölüm’e e-posta ile göndermesi.
 


STAJ TAMAMLAMA İŞLEMLERİ İÇİN:


3. Stajın tamamlanması sonrasında öğrenci tarafından yönergede belirtilen kurallara uygun şekilde doldurulan staj defterinin ve imzalı-kaşeli sayfalarının* taranarak/dijital olarak doldurularak diğer belgelerle birlikte PDF biçiminde ilgili staj komisyonu ile iletişime geçerek e-posta ile gönderilmesi;

Büro-Araştırma stajı için ytuofisstaji@yandex.com

Şantiye stajı için ytumimarliksantiyestaji@yandex.com

 

4. Stajın yapıldığı ofisteki kurum yetkilisinin FR-1631 Staj Sicil Formu'nu eksiksiz doldurmasının ve tarayarak/ dijital olarak doldurarak kurumun/kendisinin e-posta adresinden PDF formatında staj komisyonu e-posta adresine ve bilgi kısmına Mimarlık Bölüm Başkanlığı'nın e-posta adresini (mimblm@yildiz.edu.tr) de ekleyerek göndermesinin sağlanması;

Büro-Araştırma stajı için ytuofisstaji@yandex.com

Şantiye stajı için ytumimarliksantiyestaji@yandex.com

 

5. Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu üyelerinin kendilerine ulaştırılan dijital dosyaları incelemesi ve sonucu FR-1631 Staj Sicil Formu imzalayarak değerlendirme sonucunu PDF biçiminde Bölüm e-posta adresi üzerinden Mimarlık Bölüm Başkanlığı'na iletmesi.

 

*eğer öğrencinin staj defterinin tüm sayfalarını Mimarlık Ofisi'ne imzalatma ve kaşeletme imkânı bulunmuyorsa Mimarlık Ofisi'nde öğrencinin çalışmalarını denetleyen mimar, tüm staj defterini ve diğer resmî belgeleri gördüğünü ve onayladığını belirten bir dilekçeyi dijital olarak hazırlayabilir ve kendi şahsî ya da kurumsal e-posta adresinden staj komisyonu e-posta adresine (Büro-Araştırma stajı için ytuofisstaji@yandex.com, Şantiye stajı için ytumimarliksantiyestaji@yandex.com) ve bilgi kısmına Mimarlık Bölüm Başkanlığı'nın e-posta adresini (mimblm@yildiz.edu.tr) de ekleyerek gönderebilir.

 

Sağlıklı günler dileriz,

Mimarlık Bölüm Başkanlığı