Pandemi Sürecinde Mezuniyet Aşamasında olan Öğrenciler için Araştırma StajıTüm Duyurular
02
TEM

Sayın Öğrencilerimiz;

 

Pandemi sürecinde mezuniyet aşamasında olup sadece stajı eksik olan ve Pandemi nedeniyle büro ya da şantiye stajı yapma olanağı bulamayan öğrencilerimiz için oluşturduğumuz "Araştırma Stajı"  türünde kapsamı genişletilmiş staj önerisi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

 

Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için büro/şantiye stajı yerine kabul edilecek araştırma staj önerisi kapsamı;

·      Büro ve Şantiye Komisyonlarınca belirlenen/önerilen bir konuda Öğretim üyesi sorumluluğunda araştırma - proje çalışması ve/veya yayın yapmak,

·      Bir öğretim üyesi danışmanlığında bir araştırma – proje ve/veya yayın çalışması yapmak,

·      Bir öğretim üyesinin yürüttüğü bir araştırma projesi ve/veya yayın çalışmasına katılmak,

·      Lisans öğrencileri için açılmış ulusal veya uluslararası bir öğrenci fikir yarışmasına katılmak,

·      Üniversite döner sermayesine bağlı olarak yapılan çalışmalara katılmak

 

olarak belirlenmiştir. Öneri araştırma konularına buradan erişebilirsiniz. 

 

Sağlıkla kalın,

 

Mimarlık Bölüm Başkanlığı