Yeni Seçmeli DerslerTüm Duyurular
11
EYL

Sevgili öğrencilerimiz,

1. 2019-20 Güz Döneminden itibaren Mimarlık Bölümü ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü ortak seçmeli dersi olan "Disiplinlerarası Proje 1" dersi açılmıştır ve bölümümüz eğitim planında "Seçmeli 1" grubunda yer almaktadır.  

Dersin amacı Mimarlık Bölümü ile etkileşimde olduğu Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği eğitiminde disiplinlerarası alanda, yüzer yapı tasarımları üzerine ortak proje üretebilmek ve geliştirebilmektir. 

Ders, Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. İbrahim Başak Dağgülü ve Doç. Dr. Derya Güleç Özer, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden ise Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şener ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Arıkan Özden tarafından yürütülecektir. 

2. Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 2019-20 Güz Yarıyılında YTÜ Davutpaşa Kampüsünde “Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik” dersini verecektir. Eğitim planında "sosyal seçmeli" statüsünde olan ders, her Çarşamba 14:00'te yapılacaktır. Ders herkese açıktır, isteyen herkes katılabilir. 

İlk ders 18 Eylül Çarşamba 14:00'te yapılacaktır.