Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Assoc. Prof. Kunter MANİSA
Faculty : Architecture
Department : Architecture
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

- Turizm Yerle?meleri ve Binaları Tasarımı
- Çevre Araştırmaları
- Mimari Tasarım
- Kent Kimliği

Office : D-206
Tel : +90212 383 2864