Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Ress. Asst. PhD Hande DÜZGÜN BEKDAŞ
Faculty : Architecture
Department : Architecture
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

- Mimari Tasarım Kavramları
- Mimarlık & Bağlam
- Yapı Kabuğu & Biçimlenişi
- Tarihi Çevrede Yeni Yapı Tasarımı
- Mekan Analizi

Office : D-214
Tel : +90212 383 2603