Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Assoc. Prof. Candan ÇINAR ÇITAK
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Science And Technology
Research Areas :

Konut Piyasası ve Ekonomisi

Eğitim Yapıları ve Gereksinimleri

Mimarlık Eğitimi ve STK İlişkileri

Konut Üretimi ve Örüntüleri

 

Office : D-101
Tel : +90212 383 2345 - 2596