Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Asst. Prof. Münevver DAĞGÜLÜ
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri

Mimarlık Tarihi

Koruma Yenileme ve Restorasyon

Geleneksel ve Yöresel Türk Evleri

 

Office : D-214
Tel : +90212 383 2574