Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Asst. Prof. Füsun ÇİZMECİ
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Science And Technology
Research Areas :

Eğitim Yapıları ve Gereksinimleri

Mimarlık Eğitimi ve STK İlişkileri

Konut Üretim Süreçleri ve Tüketim Örüntüleri

 

Office : D-101
Tel : +90212 383 2345 - 2596