Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Prof. Ayfer AYTUĞ
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

- Mimaride Ergonomik Faktörler
- Mimari Psikoloji
- Turizm Alanları ve Yapıları
- Konut ve Toplu Konutlar
- Matematik ve Tasarım

Office : D-214
Tel : +90212 383 2603