Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Prof. Gülay ZORER GEDİK
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Science And Technology
Administrative Mission : Dean
Research Areas :

- Okul Yapılarında Güneş Enerjisinden Yararlanma
- Gölgeleme Elemanı Tasarımları
- Yapılarda Soğutma Yükünün Azaltılmas

Office : D-107
Tel : +90212 383 2303