Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture
Assoc. Prof. Aynur ÇİFTÇİ
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Restoration
Research Areas :

- Tarihî Çevrede Yeni Yapılaşma
- Arşiv Belgelerinde Osmanlı Mimarlığı
- 19. Yüzyıl Osmanlı Askeri Mimarisi
- Koruma ve Restorasyon Teknikleri
- Geleneksel Yapım Teknikleri

Office : D-205
Tel : +90212 383 2370