Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture
Ress. Asst. İbrahim Serkan UYSAL
Faculty : Architecture
Department : Architecture
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

- Bütünleştirilmiş tasarım yapım süreçleri
- Birlikte çalışma teknolojileri
- Yapı Bilgisi Modelleme
- Yazılım geliştirme 

Office : D-105
Tel : +90212 383 2613