Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture
Assoc. Prof. Tan Kamil GÜRER
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Design And Theory
Administrative Mission : Bölüm Başkan Yardımcısı
Research Areas :

Mimarlık Eğitimi

Mimarlık Temsil İlşkisi

Çevre Tasarım ilişkisi

Mimarlık Kuramları

Çevre Analizi

Office : D-213
Tel : +90212 383 25 98