Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Assoc. Prof. Funda KERESTECİOĞLU
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Design And Theory
Administrative Mission : Dekan Yardımcısı
Research Areas :

Turizm Yerleşmeleri ve Binaları Tasarımı

Çevresel Etki Değerlendirme

Kıyı Alanları Yönetimi

Kıyı Mekanı

Mimaride Güneş Enerjisinin Kullanımı

 

Office : D-206
Tel : +90212 383 2227 - 2595