Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Assoc. Prof. Aslı SUNGUR ERGENOĞLU
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

Hastane Yapıları

Hastane Yapılarında Yeni Yaklaşımlar

Konut Tasarımı

Mimaride Kullanıcı Merkezli Tasarım

 

Office : D-212
Tel : +90212 383 2603