Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture
Prof. Ayşe BALANLI
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Science And Technology
Research Areas :

- Yapıların Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi
- Yapı Ürünlerinin Sağlığa Etkisi
- Yapı İçi Hava Kirliliği
- Kapı - Pencere Tasarımında İlkeler
- Ürün Seçim Yaklaşımları

Office : D-207
Tel : +90212 383 2617