Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture
Prof. Can BİNAN
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Restoration
Administrative Mission : Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı
Research Areas :

Koruma Kuram ve Felsefesi
- Koruma ve Restorasyon Teknikleri
- Anadolu’da 13. Yüzyıl Mimarisi
- Mimari Koruma Alanında Uygulama ve Kuram
- Kentsel Alanlarda Koruma ve Yeni Yapı

Office : D-205
Tel : +90212 383 2630