Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture

Assoc. Prof. İbrahim Başak DAĞGÜLÜ
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Building Design And Theory
Research Areas :

- Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri
- Mimarlık Tarihi
- Mimari Tasarım ve Sunumda Bilgisayar Kullanımı
- Türk Deniz Tarihi
- Yelken Dönemi Türk Gemi Mimarlığı

Office : D-214
Tel : +90212 383 2603