Academic Staff
Building Design And Theory Building Science And Technology Restoration History of Architecture
Assoc. Prof. Zeynep Gül ÜNAL
Faculty : Faculty of Architecture
Department : Architecture Department
Division : Restoration
Research Areas :

- Kentsel Koruma
- Terör/Savaş/Etnik Mimari Miras Tanımı ve Koruma
- Mimari Mirasın Bilgi Teknolojileri Kullanımı ile Belgelenmesi

Office : D-205
Tel : +90212 383 2370