“Ağaç Ev Parkı” Tasarım YarışmasıTüm Etkinlikler

“Ağaç Ev Parkı” yarışması, ekolojik tasarımın odak noktası olarak ağaçların ve ağaçların yer aldığı doğal dünya ile uyumlu mimari tasarım anlayışını geliştirmeyi amaçlıyor.

 

Yarışma, 21. yüzyıl için mimarlığın ekolojik olanaklarını keşfetmeye çalışan tüm 30 yaş altı genç mimarlara açık. Yarışma, İstanbul’un Anadolu yakasında düşük yoğunluklu bir yerleşim bölgesi olan Çekmeköy kent ilçesindeki ormanlık bir alanda yapılıyor. “Ağaç Ev Parkı” yarışması, bu yapılı ve doğal çevrenin içinde doğal bir yaklaşımla tasarımlar amaçlıyor, ağaç evler ve onlarla bütünleşen ağaçların içine gömülü kentsel yaşamı öngören projeler için çağrıda bulunuyor. Komşu yerleşim alanlarına sosyal aktivite alternatifleri ve rekreatif tasarım fikirleri, önerileri bekliyor. Bu yarışma, şehirler içinde var olan doğada, ağaç evler üzerinden mimari fikirler üretilmesini bekliyor ve şehir genelinde korunan başka yeşil alanlarda da uygulamaya uygun olabilecek farklı etkinlikler ve çözümler arıyor.

 

Detaylı bilgi için; https://www.arkitera.com/yarisma/tree-house-park-design-competition/