“Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi YarışmasıTüm Etkinlikler

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy) tarafından ETKİNLİK NOKTASI 2 “MENEKŞE KİBRİT FABRİKASI VE YAKIN ÇEVRESİ YENİDEN CANLANDIRMA ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” düzenlenmektedir. Yarışma kapsamında mimarlık öğrencilerinin, özgün işlevini büyük ölçüde yitirmiş ve kullanımsız durumda olan tarihi bir sanayi yapısı ile yakın çevresinin yeniden kent yaşamına ve mekânına katılmasına yönelik fikir üretmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi ve şartname için;

http://www.mimarist.org/menekse-kibrit-fabrikasi-ve-yakin-cevresi-yeniden-canlandirma-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi/