'Sinemada Mimarlık' Çevrimiçi SöyleşiTüm Etkinlikler

YEM yayınlarından çıkan, Edebiyatta Mimarlık'ın devamı niteliğinde olan Sinemada Mimarlık kitabı hakkındaki söyleşimizi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Kitabın mimarlık ve mimarlık ile ilişkili birçok disipline hitap etmesi sebebiyle söyleşi tüm bölümlerin katılımına açıktır.  
 
 
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Selin YILDIZ
Katılımcılar: Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan,Hikmet Temel Akarsu,Öğr. Gör. Ersan Yıldız
Çevrimiçi Söyleşi gün ve saati: 11 Aralık 2020 Cuma, saat 10.30 
Zoom : Meeting ID: 976 4339 4263  Passcode: 860960