Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Arş. Gör. Şerife ÖZATA (35. Madde ile Fen Bilim.)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Yapı Bilgisi