Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD
Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD

Öğretim Gör. Jose Manuel GARCIA TORRES (Sözleşmeli)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Bina Bilgisi