Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD
Arş. Gör. Nur UMAR (35.Madde Fen Bilim.)
Fakülte : MİMARLIK
Bölüm : MİMARLIK
ABD : Restorasyon