Akademik Kadro
Bina Bilgisi ABD
Yapı Bilgisi ABD Restorasyon ABD Mimarlık Tarihi ABD
Arş. Gör. Melis BİLGİÇ (ÖYP, FBE, 35. madde)
Fakülte : Mimarlık Fakültesi
Bölüm : Mimarlık Bölümü
ABD : Restorasyon