Mezunların Çalışma Olanakları
 
Mezunların Çalışma Olanakları
 
 
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunları, mimarlık ve inşaat sektörünün çok farklı alanlarında mesleklerini icra etme imkânı bulabilmektedirler. Mimarlık mesleği diğer disiplinlerle yakından ilintili olduğu için bölümümüz mezunları sektörün tasarım, uygulama, yönetim, planlama, malzeme üretim ve pazarlama, detaylandırma gibi çeşitli bölümlerinde iş olanaklarına sahip olabilmektedir. 
 
 
Üniversitemiz genelinde olduğu gibi bölümümüz de mezunları ile ilişkisini mezuniyet sonunda da sürdürmektedir. Her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle mezunları ile bir araya gelmekte ve karşılıklı fikir alışverişini sürdürmektedir. Öte yandan, mezunlarımızın mesleklerinde edineceği çeşitli deneyimlerden faydalanmak üzere öğrencilerimizle onları bir araya getirme çabalarını sürdürmektedir..