Tanıtım

 

Mimarlık Bölümü

 

Dört yıllık Lisans eğitiminin temellerinin 1942 yılında atıldığı bölümümüz 7000'den fazla mimar ile ülkemize mesleki açıdan katkıda bulunmuştur. 75. yılını kutlamış olan bölümümüz ortaya koyduğu eğitim geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın bir birey olarak gelişmelerini amaçlamaktadır. Dört Anabilim Dalı’nda  (Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon) görevli 103 kişilik öğretim kadrosu ile lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi verilmektedir. Lisans eğitimi 168 YTU/240 AKTS kredisidir.   

 

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Anabilim Dalı olarak görev yapan Bölümümüze bağlı sekiz lisansüstü programında (Mimari Tasarım, Bina Araştırma ve Planlama, Bilgisayar Ortamında Tasarım, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Rölöve-Restorasyon, Yapı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi, Yapı Fiziği Tezli ve Tezsiz), iki yıllık tezli yüksek lisans (dört yarıyıl; 21 YTU/120 AKTS kredisi), bir buçuk yıllık tezsiz yüksek lisans (üç yarıyıl; 30 YTU/90 AKTS kredisi) ve dört yıllık doktora (sekiz yarıyıl; 24 YTU/240 AKTS kredisi) öğretimleri yer almaktadır.  

 

Bölümümüzde hali hazırda 1358 Lisans, 731 yüksek lisans ve 220 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Mimarlık Bölümümüz 2013-2014 eğitim öğretim yılında mevcut lisans programına ek olarak 40 kişilik kontenjana sahip İngilizce Mimarlık Programında eğitime başlamıştır ve halen 240 öğrencisi bulunmaktadır. 

 

Kurulduğundan bu yana dünya üniversiteleri ile ortak çalışmalarda bulunan bölümümüz, AB Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde yer alan “Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP; Lifelong Learning Program)” ERASMUS Programı ile Avrupa Birliği (AB) yükseköğretim alanındaki işbirliğini sürdürmektedir. 2005 yılından bu yana bölümümüzün 260 öğrencisi ERASMUS öğrenci değişimi programına katılmıştır. Ulusal ölçekte köklü ve yerleşik bir yükseköğretim kurumu olmanın sorumluluğu ile ulusal öğrenci değişim programı FARABİ programında da öğrenciye destek veren bölümümüz, Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan MEVLANA Değişim Programında da çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Uluslararası eğitim standartlarının izlenmesi ve uygulanması konusunda birçok çalışmalar yapan Mimarlık Bölümümüz, Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE, European Association for Architectural Education) ve Uluslararası Bina ve Yapım Araştırma ve Yenilikler Konseyi (CIB, International Council for Research and Innovation in Building and Construction) kurumlarına üyedir.

 

YTÜ Mimarlık Bölümü, 1997–1998 öğretim yılında YÖK tarafından uluslararası katılımla yürütülen Öğretimde Nitelik Değerlendirilmesi - Akreditasyon Çalışmasında “çok başarılı” bulunmuştur. 2009 yılında Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na (MİAK) yapılan başvuru ile tüm bu çalışmalar kurumsal bir nitelik kazanmış ve Mart 2010’da YTÜ Mimarlık Bölümü, Lisans Eğitim Programı ile ilgili kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 yıl süre ile tam akreditasyona hak kazanmıştır. MİAK akreditasyonu Haziran 2017'de ikinci 6 yıl için yenilenmiştir. Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu’ndan (NAAB) Eşdeğerlik alma konusundaki çalışmalarını tamamlayan bölümümüz, Haziran 2013’te başvurusu yapılmış ve YTÜ Mimarlık Bölümü NAAB'nin ilk değerlendirmesinden başarılı bulunmuştur. Bölümümüz NAAB'nin ikinci ziyareti 2015 yılında gerçekleştirilmiş olup  3. ve son değerlendirmeye hazırlanmaktadır. 

 

Bölümümüz, öğrencilere, vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan öğretim planının yanı sıra düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, sergi, atölye, yarışma vb. etkinliklerle, hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini yetiştirme ve geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli olanaklar da sağlamaktadır.

 

Mimarlık Bölümü tanıtım sunumu için tıklayınız.