Tanıtım

 

Mimarlık Bölümü

 

Günümüz dört yıllık eğitiminin temellerini 1942 yılında atan bölümümüz aradan geçen süre zarfında 7000 den fazla mimar ile ülkemize mesleki açıdan katkıda bulunmuştur. 70 yılı aşkın süreye dayanan eğitim geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın bir birey olarak gelişmelerini amaçlayan bölümümüz; dört Anabilim Dalı’nda  (Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon) görevli 99 kişilik öğretim kadrosu ile lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermektedir. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Anabilim Dalı olarak görev yapan Bölümümüze bağlı dokuz lisansüstü programında (Mimari Tasarım, Bina Araştırma ve Planlama, Bilgisayar Ortamında Tasarım, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Rölöve-Restorasyon, Yapı, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi, Yapı Fiziği Tezli, Yapı Fiziği Tezsiz, İç Mekân Tasarımı), iki yıllık tezli yüksek lisans (dört yarıyıl; 21 YTU/120 AKTS kredisi), bir buçuk yıllık tezsiz yüksek lisans (üç yarıyıl; 30 YTU/90 AKTS kredisi) ve dört yıllık doktora (sekiz yarıyıl; 24 YTU/240 AKTS kredisi) öğretimleri yer almaktadır.  Bölümümüzde hali hazırda 1081 Lisans, 485 yüksek lisans ve 141 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

 

Kurulduğundan bu yana dünya üniversiteleri ile ortak çalışmalarda bulunan bölümümüz, AB Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi içinde yer alan “Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP; Lifelong Learning Program)” ERASMUS Programı ile Avrupa Birliği (AB) yükseköğretim alanındaki işbirliğini sürdürmektedir. 2005 yılından bu yana bölümümüzün 260 öğrencisi ERASMUS öğrenci değişimi programına katılmıştır. Ulusal ölçekte köklü ve yerleşik bir yükseköğretim kurumu olmanın sorumluluğu ile ulusal öğrenci değişim programı FARABİ programında da 96 öğrenciye destek veren bölümümüz, Türkiye’de eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan MEVLANA Değişim Programında da çalışmalara başlamıştır.

 

Uluslararası eğitim standartlarının izlenmesi ve uygulanması konusunda birçok çalışmalar yapan Mimarlık Bölümümüz, Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE, European Association for Architectural Education) ve Uluslararası Bina ve Yapım Araştırma ve Yenilikler Konseyi (CIB, International Council for Research and Innovation in Building and Construction) kurumlarına üyedir.

 

YTÜ Mimarlık Bölümü, 1997–1998 öğretim yılında YÖK tarafından uluslararası katılımla yürütülen Öğretimde Nitelik Değerlendirilmesi - Akreditasyon Çalışmasında “çok başarılı” bulunmuştur. 2009 yılında Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na (MİAK) yapılan başvuru ile tüm bu çalışmalar kurumsal bir nitelik kazanmış ve Mart 2010’da YTÜ Mimarlık Bölümü, Lisans Eğitim Programı ile ilgili kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 yıl süre ile akreditasyona hak kazanmıştır. Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu’ndan (NAAB) Eşdeğerlik alma konusundaki çalışmalarımız tamamlanmış, Haziran 2013’te başvurusu yapılmış ve YTÜ Mimarlık Bölümü NAAB'nin ilk değerlendirmesinden başarılı bulunmuştur. Bölümümüz NAAB'nin ikinci ziyaretine hazırlanmaktadır. 

 

Bölümümüz, öğrencilere, vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan öğretim planının yanı sıra düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, sergi, atölye, yarışma vb. etkinliklerle, hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini yetiştirme ve geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitli olanaklar da sağlamaktadır.

 

Mimarlık Bölümümüz 2013-2014 eğitim öğretim yılında mevcut lisans programına ek olarak 40 kişilik kontenjana sahip İngilizce Mimarlık Programında eğitime başlamıştır. Ayrıca Bölümümüz, Girne Amerikan Üniversitesi ile ortak diploma programı çalışmalarını yürütmektedir.