Tarihçe

 

Tarihçe

 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Sultan II. Mahmud Han Dönemi'nde tüm sistemlerini çağın gereklerine göre yeniden düzenlerken sivil yükseköğretimi (âli mektepler) de devletin gereksinimlerine göre ele almıştır. Bu bağlamda önce ülkenin karayolları daha sonra demiryolları projeleri oluşturulmuş ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde çalışacak mühendis, mimar ve yardımcı ara eleman (tekniker) yetiştirilmesi için çeşitli okullar açılmıştır.

 

1874 yılında Galata Sarayı’nda Turuk-u Mâabir (yollar ve geçitler/köprüler)  Nezareti'ne bağlı olarak açılan Turuk-u Mâabir Mekteb-i Âli’si (daha sonraki dönem adıyla Hendesehane-i Mülkiye/Mühendisin-i Mülkiye Mektebi) bu okullardan biridir. 1911 yılına gelindiğinde İstanbul'u Avrupa, Hicaz, İran ve Rusya'ya bağlayacak bir demiryolu ağının hızla tamamlananabilmesi için Turuk-u Mâabir Mekteb-i Âli’si içerisinde verilmekte olan kondüktör (tekniker) öğretimi ayrılarak Divanyolu’nda bir binada (Sağlık Müzesi) üç yıllık bir öğretim içeriği ile Turuk-u Mâabir Kondüktör Mekteb-i Âlisi adı ile yeniden yapılandırılmıştır.

 

Kurumumuzun 1911'deki temeli olan bu okul içerisinde özelleşmiş dersler olarak verilmekte olan mimarlık öğretimi okulun adının Nafıa Fen Mektebi/Bayındırlık Fen Okulu olduğu yıllarda da devam etmiştir. 1937 yılında Hasan Âli Yücel’in “her ile bir teknik okul” projesi kapsamında ilk açılan teknik okul olarak Yıldız Sarayı mekânlarında eğitim vermeye başladığında İstanbul Teknik Okulu (İTO) adını alan Kurumumuz içerisindeki mimarlık öğretimi de 1942–1943 öğretim yılında dört yıllık eğitim veren mimarlık şubesine dönüşmüş, 1959–1960 öğretim yılında, “Yüksek Mimar” unvanının verildiği bir yıllık ihtisas (yüksek lisans) programının açılması ile Mimarlık Şubesi uzmanlık öğretimine başlamıştır. İstanbul Teknik Okulu, 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adını aldığında, Mimarlık Şubesi de Mimarlık Bölümü adını almıştır. Aynı yıl yüksek lisans öğretimi iki yıla çıkartılmıştır. İDMMA, 1982'de yeni Yükseköğretim Kanunu (YÖK) çerçevesinde Yıldız Üniversitesi, 1992'de Yıldız Teknik Üniversitesi adını alarak kurumsal gelişimini sürdürmüştür. 1982 yılında Üniversitemiz bünyesinde Mimarlık Fakültesi’nin kurulması ile Bölümümüz içerisinde bulunan Şehircilik Kürsüsü Bölüm’e dönüştürülerek, yeni Yükseköğretim Kanunu (YÖK) çerçevesinde Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri olarak yeniden düzenlenerek bugünkü şeklini almıştır.