Vizyon - Misyon

Mimarlık Bölümü Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde, yaratıcı, araştırıcı, yenilikçi düşünce sistemine sahip, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, çağın dinamiklerine uyabilen, etik değerler taşıyan mimarlar ve mimarlık temel alanında bilgi üreten, araştıran, kuram ve uygulama ilişkisini kurabilen, etik değerler taşıyan akademisyenler yetiştiren, dinamik, çağdaş, demokratik, kamu yararı gözeten, öncü bir bölüm olmak.

 

Mimarlık Bölümü Misyonu

  • Güncel mimarlık ortamının gerekliliklerine uygun eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Kuram ve uygulama alanında yetkin, çok yönlü düşünebilen, tasarım disiplinleri arasında işbirliği sağlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda öncü rol oynayan, dürüst, tarafsız ve etik değerlere sahip meslek adamları yetiştirmek,
  • Eğitimde ulusal ve uluslararası standartlarda bilgi üretmek ve paylaşmak,
  • Fikirlerin özgürce tartışıldığı ve paylaşıldığı bir akademik ortam oluşturmak,
  • Mimarlık alanındaki akademik çalışmaları desteklemek,
  • Mimarlık alanındaki gelişmelere ve değişmelere ayak uydurmak.