Yönetim

 


BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
 
             
 
        ​BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI  
       
                                                              
 
              Doç. Dr. İrem YAYLALI GENÇER                             Yrd. Doç. Dr. Gökçe TUNA TAYGUN  
 
 
BÖLÜM İDARİ KOORDİNATÖRLERİ
 
                               ​                                                                                              
 
       Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ŞİMŞEKALP ERCAN                    Araş. Gör. Dr. Hande DÜZGÜN BEKDAŞ       
 
                                      (KALİTE)                                                      (İNTİBAK-EĞİTİM)                                                 
 
 
ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
 
 
Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA
 
 
 
 
 
LİSANSÜSTÜ PROGRAM  KOORDİNATÖRLERİ
 
Bilgisayar Ortamında Mimarlık
Prof. Dr. Meral ERDOĞAN- Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
 
Mimari Tasarım
Doç. Dr. Yasemen SAY ÖZER
 
Bina Araştırma ve Planlama
Doç. Dr. Kunter MANİSA
 
Yapı Fiziği
Doç. Dr. Nuri İLGÜREL
 
Yapı
Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR
 
Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi
Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA
 
Rölöve - Restorasyon
Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER
 
Mimarlık Tarihi ve Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Alev ERKMEN ÖZHEKİM
 
ANABİLİM DALI BAŞKANLARI
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ş. Tülin GÖRGÜLÜ
 
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ
 
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Berrin ALPER
 
Restorasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cengiz CAN
 
 
KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER
 

STAJ  KOMİSYONU

Şantiye Staj komisyonu:

Yrd. Doç. Dr. Zafer Akdemir (Başkan)

Doç. Dr. Nuri İLGÜREL

Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ

 

Büro/Araştırma Staj Komisyonu:

Yrd. Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Banu ÇELEBİOĞLU 

Yrd. Doç. Dr. Pınar SİPAHİ SAĞIROĞLU

 

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN

Prof. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER

Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK

Prof. Dr. Can BİNAN

Prof. Dr. Berrin ALPER

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Komisyonu:

Yrd. Doç. Dr. Ali Osman KURUŞÇU (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ezgi KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Selin YILDIZ

 

Kurum İçi Yatay Geçiş ve Çift Lisans Komisyonu:

Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU DEMİRDİZEN (Başkan)

Doç. Dr. Ayten ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Zafer SAĞDIÇ

Yrd. Doç. Dr. Sevgül LİMONCU

Öğr. Gör. Dr. Timur AKÇALI

Arş. Gör. Melike ÖZHAN

 

DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU

Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Nefise Burcu YAĞAN

Yrd. Doç. Dr. Senem KAYMAZ KOCA

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. ASLI SUNGUR ERGENOĞLU (Koordinatör)

Arş. Gör. Seda SERBEST YENİDÜNYA

Arş. Gör. Hasan TAŞTAN (MİM.TAS:)

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. KUNTER MANİSA

 

FARABİ BÖLÜM İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr. NEŞE YÜĞRÜK AKDAĞ

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERCAN

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOMİSYONU

Doç. Dr. AYŞEN CİRAVOĞLU DEMİRDİZEN (Koordinatör)

Doç. Dr. SERHAT BAŞDOĞAN

 

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. NEŞE YÜĞRÜK AKDAĞ

Yrd. Doç. DR. TUĞÇE ERCAN

 

ULUSLARARASI İNTİBAK / DENKLİK KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr. Şensin AYDIN YAĞMUR (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Polat DARÇIN

Arş. Gör. HASAN TAŞTAN (BOM)

 

ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİKLERİN TANINMASI KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr. Togan TONG (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Füsun Çizmeci

Arş. Gör. Dr. Hande DÜZGÜN BEKTAŞ