Yönetim

 


BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
 
             
 
        ​BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI  
       
                                                              
 
              Doç. Dr. İrem YAYLALI GENÇER                             Dr. Öğr. Üyesi Gökçe TUNA TAYGUN  
 
 
BÖLÜM İDARİ KOORDİNATÖRLERİ
 
                               ​                                                                                              
 
       Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ŞİMŞEKALP ERCAN                    Araş. Gör. Dr. Hande DÜZGÜN BEKDAŞ       
 
                                      (KALİTE)                                                      (İNTİBAK-EĞİTİM)                                                 
 
 
ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
 
 
Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA
 
 
 
 
 
LİSANSÜSTÜ PROGRAM  KOORDİNATÖRLERİ
 
Bilgisayar Ortamında Mimarlık
Dr. Öğr. Üyesi Togan TONG
 
Mimari Tasarım
Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ
 
Bina Araştırma ve Planlama
Doç. Dr. Kunter MANİSA
 
Yapı Fiziği
Doç. Dr. M. Nuri İLGÜREL
 
Yapı
Dr. Öğr. Üyesi Sevgül LİMONCU
 
Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi
Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA
 
Rölöve - Restorasyon
Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ
 
Mimarlık Tarihi ve Kuramı
Doç. Dr. Alev ERKMEN ÖZHEKİM
 
ANABİLİM DALI BAŞKANLARI
Bina Bilgisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ş. Tülin GÖRGÜLÜ
 
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ
 
Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Berrin ALPER
 
Restorasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Cengiz CAN
 
 
KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER
 

STAJ  KOMİSYONU

Şantiye Staj komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Akdemir (Başkan)

Doç. Dr. M. Nuri İLGÜREL

Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ

 

Büro/Araştırma Staj Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Dilek EKŞİ AKBULUT (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÇELEBİOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar SİPAHİ SAĞIROĞLU

 

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL

Prof. Dr. Ömür BARKUL

Prof. Dr. Alev ERKMEN ÖZHEKİM

Doç. Dr. M. Nuri İLGÜREL

 

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KURUŞÇU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Selin YILDIZ

 

Kurum İçi Yatay Geçiş ve Çift Lisans Komisyonu:

Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU DEMİRDİZEN (Başkan)

Doç. Dr. Ayten ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi Sevgül LİMONCU

Öğr. Gör. Dr. Timur AKÇALI

Arş. Gör. Melike ÖZHAN

 

DİKEY GEÇİŞ KOMİSYONU

Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Nefise Burcu YAĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Senem KAYMAZ KOCA

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Aslı SUNGUR ERGENOĞLU (Koordinatör)

Arş. Gör. Seda SERBEST YENİDÜNYA

Arş. Gör. Hasan TAŞTAN (MİM.TAS:)

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Kunter MANİSA

Arş. Gör. Esin YILMAZ

Arş. Gör. Reyya KALAY

 

FARABİ BÖLÜM İNTİBAK KOMİSYONU

Prof. Dr. NEŞE YÜĞRÜK AKDAĞ (Koordinatör)

Arş. Gör. Dr. Tuğçe ERCAN

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOMİSYONU

Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU DEMİRDİZEN (Koordinatör)

Doç. Dr. Derya GÜLEÇ ÖZER

 

ULUSLARARASI İNTİBAK / DENKLİK KOMİSYONU

Doç. Dr. Şensin AYDIN YAĞMUR (Başkan)

Doç. Dr. Polat DARÇIN

Arş. Gör. Hasan TAŞTAN (BOM)

 

ÖNCEDEN KAZANILMIŞ YETERLİKLERİN TANINMASI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Togan TONG (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Çizmeci

Arş. Gör. Dr. Hande DÜZGÜN BEKTAŞ

 

MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Serhat BAŞDOĞAN

Doç. Dr. Polat DARÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Pınar SİPAHİ SAĞIROĞLU

 

KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ERCAN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Esra KÜÇÜKKILIÇ ÖZCAN

 

BÖLÜM WEB SAYFASI GÜNCELLEME KOMİSYONU

Arş. Gör. Dr. İlkim MARKOÇ

Arş. Gör. Serhat ULUBAY

Arş. Gör. Burçin MIZRAK

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ NAAB HAZIRLIK KOMİSYONU

Doç. Dr. F. Pınar ARABACIOĞLU

Doç. Dr. Selim ÖKEM

Doç. Dr. Tolga AKBULUT

Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ

Doç. Dr. Almula KÖKSAL

Doç. Dr. Derya GÜLEÇ

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÇELEBİOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek EKŞİ AKBULUT

Dr. Öğr. Üyesi Zafer SAĞDIÇ

Arş. Gör. Dr. İlkim MARKOÇ

Arş. Gör. Seda SERBEST YENİDÜNYA

Arş. Gör. Şerife ÖZATA

Arş. Gör. Burçin MIZRAK

Arş. Gör. S. Serkan USTAOĞLU

Arş. Gör. HASAN TAŞTAN (BOM)

Arş. Gör. Ömür KARARMAZ

Arş. Gör. HASAN TAŞTAN (MIM.TAS.)

Arş. Gör. Selim KILIÇOĞLU

Arş. Gör. A. Umur GÖKSU

Arş. Gör. Melis BİLGİÇ