Bina Bilgisi Anabilim Dalı
 
BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI
 
 
Bina Bilgisi Anabilim Dalı 26 öğretim üyesi ve 5’i Arş. Gör. Dr. olmak üzere toplam 13 öğretim üyesi yardımcısıyla mimarlık fakültesinin sayıca en fazla üyesi olan anabilim dalıdır. Bilindiği gibi mimarlık eğitiminin omurgasını mimari tasarım eğitimi oluşturur. Bina Bilgisi Anabilim Dalı, bünyesinde yürütülen altı farklı düzeydeki mimari tasarım stüdyosuyla mimarlık eğitiminin yapısını büyük ölçüde etkileyen bir konumdadır. Ayrıca yürüttüğü diğer derslerle eğitimi desteklemektedir. Bu bağlamda özellikle mimarlık eğitiminin ilk yılında oldukça belirleyici bir rol üstlenmektedir. 
 
Anabilim dalı bünyesinde mimari tasarımın güncel konularına ilişkin araştırmalar yürütülmekte ve bu araştırmaların çıktıları eğitime yansıtılmaktadır. Bunlar, tasarımın kuramsal altyapısı, çevre sorunlarıyla ilişkisi ve dijital teknolojilerin mimari tasarım süreçleriyle ilişkilendirilmesi gibi farklı araştırma alanlarını içermektedir. Bina Bilgisi Anabilim Dalı üyeleri özellikle tasarımın güncel tartışma alanlarına bağlanması aşamasında önemli roller üstlenmektedir.
 
Anabilim Dalımız bünyesinde YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, lisansüstü eğitimi kapsamında;
 
Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları,
Bina Araştırma ve Programlama Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları,
Bilgisayar Ortamında Mimarlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları,
yürütülmektedir.