Staj
 
Staj
 
Staj çalışmalarında öğrencinin; meslek alanını tanıması, diğer meslek grupları ile ilişkileri kavraması, konuya ilişkin yasal ve yönetsel boyutu, tasarım ve planlama pratiği kazanması, bilgisayar teknolojilerinin kullanması, mezuniyet aşamasında meslek alanının planlama, tasarım ve uygulama sürecine yönelik bilgi ve birikim sağlaması ve uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin deneyim kazanması hedeflenmektedir.
 
Stajlar, Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu Mimarlık Lisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde, özel ve kamu işyerlerinde yapılan uygulama çalışmalarıdır. 
 
Staj süresi toplam 90 gündür. Bu sürenin en az 30 günü büro stajı ve en az 30 günü şantiye stajı niteliğinde olmalıdır. Bu süreler dışında kalan 30 günlük staj süresi, büro veya şantiye stajı olarak değerlendirilebilir. 
 
Büro stajı yapabilmek için öğrencilerin ilk iki yarıyıl derslerinin; Şantiye stajı yapacak öğrencilerin ise ilk iki yılın (dört yarıyıl) derslerinin % 80’ini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 
 
 
İlgili Belgeler
 
 
 
Yönergeler
 
Staj Yönergesi
 
 
Başvuruda Kullanılan Belgeler
 
Mimarlık Bölümü Zorunlu Staj Formu
 
Genel Sağlık Sigortası Formu
 
YTÜ Zorunlu Staj Formu (SGK)
 
Staj Takvimi 2016
 
 
 
Dosya Teslim Ederken Kullanılan Belgeler
 
Staj Dosya Evrakları
 
 
 
Staj Sicil Evrakları