Staj
Staj
 
Staj çalışmalarında öğrencinin; meslek alanını tanıması, diğer meslek grupları ile ilişkileri kavraması, konuya ilişkin yasal ve yönetsel boyutu, tasarım ve planlama pratiği kazanması, bilgisayar teknolojilerinin kullanması, mezuniyet aşamasında meslek alanının planlama, tasarım ve uygulama sürecine yönelik bilgi ve birikim sağlaması ve uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin deneyim kazanması hedeflenmektedir.
 
Stajlar, Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğrenim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu Mimarlık Lisans öğreniminin özelliklerine ve gereklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde, özel ve kamu işyerlerinde yapılan uygulama çalışmalarıdır. 
 
Staj süresi toplam 90 gündür. Bu sürenin en az 30 günü büro stajı ve en az 30 günü şantiye stajı niteliğinde olmalıdır. Bu süreler dışında kalan 30 günlük staj süresi, büro veya şantiye stajı olarak değerlendirilebilir. 
 
 
Pandemi sürecinde staj işlemlerinin yürütülüşü için 
http://www.mim.yildiz.edu.tr/duyurular/PANDEM%C4%B0-S%C3%9CREC%C4%B0NDE-STAJ-BA%C5%9EVURUSU-ve-STAJ-%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0N%C4%B0N-Y%C3%9CR%C3%9CT%C3%9CL%C3%9C%C5%9E%C3%9C-HK./1065 adresine bakınız.
 
 
 
Pandemi Sürecinde Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler İçin Araştırma Stajı Olanağı 
 
 
 
İlgili Belgeler
 
02.05.2019 tarihinde güncellenen staj sürecinde izlenecek adımlar için tıklayınız.
 
 
 
Yönergeler
 
09.06.2020 tarihinde YTÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurul kararı ile güncellenen Bölüm Staj Uygulama Esasları 
 
 
 
Başvuruda Kullanılan Belgeler
 
FR-0619 Mimarlık Bölümü Staj Başvuru Formu (GÜNCELLENDİ, 22.06.2020)
 
FR-285 Genel Sağlık Sigortası Formu
 
FR-284 YTÜ Zorunlu Staj Formu (SGK)
 
 
FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 

FR-1436 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yeri Yetkilisi Değişiklik Formu

 
FR-1630 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Muafiyeti Başvuru Formu (YENİ)
 
 
 
 
2021 Yılı Staj Takvimi
 
 
 
Dosya Teslim Ederken Kullanılan Belgeler
 
FR-620 Staj Dosya Evrakları
 
FR-1631 Mimarlık Bölümü Staj Sicil Formu (YENİ)